Aurora Rose Gold
2445200
AURORA ROSE GOLD Baterie stativă
pentru lavoar
  Aurora Rose Gold
2445210
AURORA ROSE GOLD Baterie stativă
înaltă pentru lavoar
  Aurora
2445100
AURORA Baterie stativă pentru
lavoar
         
         
Aurora
2445110
AURORA Baterie stativă înaltă
pentru lavoar 
  Dali
2447200
DALI Baterie stativă pentru
lavoar 
  Dali
2447210
DALI Baterie stativă înaltă
pentru lavoar 
         
         
Dali White
2447300
DALI WHITE Baterie stativă pentru
lavoar 
  Dali White
2447310
DALI WHITE Baterie stativă înaltă
pentru lavoar 
  Dali Black
2447900
DALI BLACK Baterie stativă pentru
lavoar 
         
         
Dali Black
2447910
DALI BLACK Baterie stativă înaltă
pentru lavoar
  Libra
2451300
LIBRA Baterie stativă pentru lavoar
  Vegane
2422750
VEGANE Baterie stativă pentru lavoar
         
         
Vegane
2422770
VEGANE Baterie stativă înaltă
pentru lavoar 
  Vegane
2422790
VEGANE Baterie stativă pentru
lavoar 3 piese 
  Vegane
2422810
VEGANE Baterie cu montaj îngropat,
de perete, cu ţeavă scurtă, 3 piese 
         
   
Vegane Bianco
2423300
VEGANE BIANCO Baterie stativă
pentru lavoar
  Vegane Bianco
2423320
VEGANE BIANCO Baterie stativă
înaltă pentru lavoar
  Vegane Nero
2423310
VEGANE NERO Baterie stativă
pentru lavoar
         
         
Vegane Nero
2423330
VEGANE NERO Baterie stativă
înaltă pentru lavoar 
  Loft
2454900
LOFT ECO Baterie stativă
pentru lavoar 
  Loft
2454910
LOFT Baterie stativă pentru
lavoar 
         
         
Loft
2454920
LOFT ECO Baterie stativă înaltă
pentru lavoar 
  Loft
2454780
LOFT Baterie lavoar cu montaj
îngropat, pe perete
  Tube
2454800
TUBE ECO Baterie stativă
pentru lavoar
         
         
Tube
2454810
TUBE Baterie stativă pentru
lavoar
  Tube
2454790
TUBE Baterie lavoar cu montaj
îngropat, pe perete
  Tube
2454820
TUBE ECO Baterie stativă înaltă
pentru lavoar
   
         
Conne
2448900
CONNE ECO Baterie stativă
pentru lavoar 
  Conne
2448980
CONNE Baterie lavoar cu montaj
îngropat, pe perete 
  Angelo
2453000
ANGELO Baterie stativă pentru
lavoar 
   
         
Delta
2450000
DELTA Baterie stativă pentru
lavoar 
  Delta
2450020
DELTA Baterie pentru lavoar cu
țeavă scurtă,cu montaj pe perete 
  Atlanta
2404020
ATLANTA Baterie stativă pentru
lavoar 
         
         
Mona
2453500
MONA Baterie stativă pentru
lavoar 
  Mona
2453540
MONA Baterie pentru lavoar cu țeavă
scurtă, cu montaj pe peret 
  Mona
2453790
MONA Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
         
   
         
Logic
2450900
LOGIC Baterie stativă pentru
lavoar
  Logic
2450880
LOGIC ECO Baterie stativă pentru
lavoar
  Logic
2450920
LOGIC Baterie pentru lavoar cu țeavă
scurtă, cu montaj pe perete
   
         
Logic
2450750
LOGIC Baterie pentru cadă/lavoar
si duș
  Galeo
2441000
GALEO Baterie stativă pentru
lavoar
  Galeo
2441420
GALEO Baterie stativă cu teava
lunga rotativa
   
         
Galeo
2441070
GALEO Baterie pentru cadă/lavoar
si duș
  Galeo
2441020
GALEO Baterie pentru lavoar cu
țeavă scurtă, cu montaj pe perete
  Class
2446000
CLASS Baterie stativă
         
         
Class
2446010
CLASS Baterie pentru lavoar cu
țeavă scurtă,cu montaj pe perete 
  Class
2446050
CLASS Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
  Krystal
2446520
KRYSTAL Baterie stativă 
         
   
Krystal
2446510
KRYSTAL Baterie pentru lavoar cu
țeavă scurtă, cu montaj pe perete
  Krystal
2446550
KRYSTAL Baterie pentru cadă/lavoar
si duș
  Dali Black
2447917
DALI BLACK Baterie stativă înaltă
pentru lavoar + Perlator MIKADO
         
         
Dali White
2447317
DALI WHITE Baterie stativă înaltă
pentru lavoar + Perlator MIKADO 
  Dali
2447217
DALI Baterie stativă înaltă pentru
lavoar + Perlator MIKADO 
  Quasar
2446817
QUASAR Baterie stativă înaltă pentru
lavoar + Perlator MIKADO 
   
         
Quasar
2446810
QUASAR Baterie stativă înaltă
pentru lavoar 
 
Aurora Rose Gold
2445217
AURORA ROSE GOLD Baterie stativă
înaltă pentru lavoar+Perlator MIKADO 
  Aurora
2445117
AURORA Baterie stativă înaltă
pentru lavoar+Perlator MIKADO 
   

 

       
Aurora Rose Gold
2445230
AURORA ROSE GOLD Baterie pentru
cadă/duș cu montaj pe perete
  Aurora
2445130
AURORA Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
  Dali
2447230
DALI Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
   
         
Dali White
2447330
DALI WHITE Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Dali Black
2447930
DALI BLACK Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Libra
2451450
LIBRA Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
   
         
Vegane
2422830
VEGANE Baterie stativă pentru
cadă, 5 piese 
  Vegane
2422890
VEGANE Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Vegane Bianco
2423380
VEGANE BIANCO Baterie pentru
cadă/duș cu montaj pe perete 
         
         
Vegane Nero
2423390
VEGANE NERO Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
  Loft
2454930
LOFT Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
  Tube
2454830
TUBE Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
   
         
Conne
2448910
CONNE Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
  Angelo
2453010
ANGELO Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
  Delta
2450030
DELTA Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete
   
         
Atlanta
2404000
ATLANTA Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Mona
2453510
MONA Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Mona
2453790
MONA Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
   
         
Logic
2450910
LOGIC Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Logic
2450750
LOGIC Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
  Galeo
2441040
GALEO Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
   
         
Galeo
2441070
GALEO Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
  Class
2446030
CLASS Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Class
2446050
CLASS Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
         
       
 
Krystal
2446530
KRYSTAL Baterie pentru cadă/duș
cu montaj pe perete 
  Krystal
2446550
KRYSTAL Baterie pentru cadă/lavoar
si duș 
   
         
         

 

       
Aurora Rose Gold
2445240
AURORA ROSE GOLD Baterie pentru
duș cu montaj pe perete
  Aurora
2445140
AURORA Baterie pentru duș
cu montaj pe perete
  Dali
2447240
DALI Baterie pentru duș
cu montaj pe peret
   
         
Dali White
2447340
DALI WHITE Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Dali Black
2447940
DALI BLACK Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Libra
2451500
LIBRA Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
         
         
Vegane
2422870
VEGANE Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Vegane Bianco
2423360
VEGANE BIANCO Baterie pentru
duș cu montaj pe perete 
  Vegane Nero
2423370
VEGANE NERO Baterie pentru
duș cu montaj pe perete 
         
         
Loft
2454940
LOFT Baterie pentru duș
cu montaj pe perete
  Tube
2454840
TUBE Baterie pentru duș
cu montaj pe perete
  Conne
2448920
CONNE Baterie pentru duș
cu montaj pe perete
   
         
Angelo
2453020
ANGELO Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Delta
2450040
DELTA Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Atlanta
2404030
ATLANTA Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
   
         
Mona
2453520
MONA Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Logic
2450950
LOGIC Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
  Galeo
2441050
GALEO Baterie pentru duș
cu montaj pe perete 
         
       
 
Class
2446040
CLASS Baterie pentru duș
cu montaj pe perete
  Krystal
2446540
KRYSTAL Baterie pentru duș
cu montaj pe perete
   
     
         

 

       
Aurora Rose Gold
2445260
AURORA ROSE GOLD Baterie cadă-duș
cu montaj îngropat, pe perete
  Aurora Rose Gold
2445270
AURORA ROSE GOLD Baterie duș
cu montaj îngropat pe perete
  Aurora
2445170
AURORA Baterie cadă-duș cu
montaj îngropat, pe perete
   
         
Aurora
2445160
AURORA Baterie duș cu montaj
îngropat pe perete 
  Dali
2447270
DALI Baterie cadă-duș cu montaj
îngropat, pe perete 
  Dali
2447260
DALI Baterie duș cu montaj îngropat
pe perete 
         
         
Dali White
2447370
DALI WHITE Baterie cadă-duș cu
montaj îngropat, pe perete
  Dali White
2447360
DALI WHITE Baterie duș cu montaj
îngropat pe perete 
  Dali Black
2447970
DALI BLACK Baterie cadă-duș cu montaj
îngropat, pe perete 
         
         
Dali Black
2447960
DALI BLACK Baterie duș cu montaj
îngropat pe perete
  Libra
2451280
LIBRA Baterie cadă-duș cu montaj
îngropat, pe perete
  Libra
2451270
LIBRA Baterie duș cu montaj
îngropat pe perete
   
         
Vegane
2422810
VEGANE Baterie cu montaj îngropat,
de perete,cu ţeavă scurtă,3 piese 
  Loft
2454780
LOFT Baterie lavoar cu montaj
îngropat, pe perete 
  Loft
2454980
LOFT Baterie cu montaj îngropat,
pentru cadă – duș 
         
   
Loft
2454970
LOFT Baterie cu montaj îngropat,
pentru duș
  Tube
2454790
TUBE Baterie lavoar cu montaj
îngropat, pe perete
  Tube
2454880
TUBE Baterie cu montaj îngropat,
pentru cadă – duș
   
       
Tube
2454870
TUBE Baterie cu montaj îngropat,
pentru duș 
  Conne
2448980
CONNE Baterie lavoar cu montaj
îngropat, pe perete 
  Conne
2448970
CONNE Baterie cu montaj îngropat,
pentru cadă – duș 
   
         
Conne
2448960
CONNE Baterie cu montaj îngropat,
pentru duș 
  Angelo
2453280
ANGELO Baterie cu montaj îngropat,
pentru cadă – duș 
  Angelo
2453270
ANGELO Baterie cu montaj îngropat,
pentru duș 
         
   
Atlanta
2404280
ATLANTA Baterie cu montaj îngropat,
pentru cadă – duș
  Atlanta
2404270
ATLANTA Baterie cu montaj îngropat,
pentru duș
  Tube
2408640
TUBE Baterie cu montaj îngropat
3 funcţii
   
         
Loft
2408660
LOFT Baterie cu montaj îngropat
3 funcţii 
       
       

 

       
Diya
2447190
DIYA Set duș cu baterie
termostatată
  Estill
2447170
ESTILL SQUARE PLUS Baterie
de perete pentru dus
  Estill
2447160
ESTILL ROUND Baterie de
perete pentru cada
         
         
Estill
2447150
ESTILL ROUND PLUS Baterie
de perete pentru dus